Palvelut

Palvelumme

Suunnittelu

Viestinnän tavoitteena on tukea yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamista ja auttaa yritystä menestymään. Kun yrityksen tavoitteet ja identiteetti ovat kristallinkirkkaita, niistä on helppo viestiä talon sisällä ja ulospäin.
Asiakkainamme on sekä yrityksiä että julkishallinnon organisaatioita. Autamme asiakastamme viestinnän suunnittelussa, viestintästrategian laatimisessa ja perusviestien määrittelyssä. Viestinnän vuosisuunnitelmaan kirjataan konkreettiset toimenpiteet: mitä, milloin, kenelle ja millä välineillä viestitään. Asiakas saa työkalukseen kirjallisen viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman.

Design

Visuaalinen ilme on tärkeä yrityksen imagon rakentaja. Sen avulla yritys saa näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ihmisen päätöksen teossa tunne edeltää järkeä, ja visuaalisuudella vaikutetaan ihmisen tunneperäiseen haluun hankkia yrityksen tuotteita ja palveluja. Visuaalisen ilmeen elementtejä ovat nimen ja logon lisäksi värit, typografia ja slogan. Visuaalinen ilme näkyy esimerkiksi kotisivuilla, mainoksissa, toimitiloissa ja tuotteiden muotoilussa.

Sisältömarkkinointi & julkaisut

Sisältömarkkinoinnin eli yrityksen omiin kanaviin tuotetun sisällön tarkoituksena on kertoa yrityksen osaamisesta ja tarjonnasta asiakkaita kiinnostavalla tavalla. Sisältömarkkinoinnin kanavia ovat esimerkiksi kotisivut, sähköiset uutiskirjeet ja blogit sekä sosiaaliset mediat kuten Facebook, YouTube ja LinkedIn.Tuotamme laadukasta sisältöä kaikkiin kanaviin.
Hyvä sidosryhmälehti herättää lukijoiden kiinnostuksen ja rakentaa julkaisijansa brändiä. Printtilehden sisältöjä voi mainiosti hyödyntää verkkoviestinnässä ja sosiaalisen median kanavilla. Suunnittelemme ja toteutamme sidosryhmälehdet ja muut julkaisut avaimet käteen -periaatteella. Julkaisujen tuotannossa vahvuuksinamme ovat pitkä kokemus lehtikonseptien rakentamisesta, vankka journalistinen ja visuaalinen ammattitaito sekä hyvä prosessinhallinta.
Tuottamistamme julkaisuista on näköislehdet osoitteessa: https://issuu.com/princepsoy.

Mediaviestintä

Mediajulkisuutta ei voi täysin hallita, mutta siihen, millaiseksi yrityksen maine muodostuu erityisesti verkossa ja sosiaalisessa mediassa, voi vaikuttaa asiantuntevalla, pitkäjänteisellä ja avoimella viestinnällä. Nykyisessä viestintäkentässä on tärkeää pystyä tuomaan oma asia esiin nopeasti ja ymmärrettävästi.
Tunnemme journalistiset vaatimukset ja ymmärrämme median tavat toimia. Toimitamme asiakkaidemme viestit eri tiedotusvälineisiin soveltuviksi mediatiedotteiksi. Hoidamme mediatilaisuuksien järjestelyt ja mediakontaktit.

Valokuvaus & videotuotanto

Hankimme tai kuvaamme itse valokuvat toimittamiimme julkaisuihin, ja valokuvaajamme tuottavat kuvia myös asiakkaidemme kuvapankkeihin.
Videomarkkinointi on voimakkaasti kasvava trendi. Teemme sekä perinteisiä videoita että 360 asteen kameralla kuvattuja videoita. Toteutamme videot avaimet käteen -periaatteella eli tuotanto sisältää suunnittelun, käsikirjoituksen, kuvaamisen, editoinnin ja äänitoteutuksen.

Virtuaalituotanto

Virtuaalitodellisuus mullistaa tapamme nähdä, kuulla ja kokea maailma. 360 asteen kameralla kuvatut videot avaavat uusia, entistä elämyksellisempiä mahdollisuuksia yritysten, tuotteiden ja palveluiden esittelyyn.
Panostamme voimakkaasti virtuaalitekniikkaan ja virtuaalitodellisuuksien sisällöntuotantoon. Toteutamme asiakkaamme ilmeen mukaiset virtuaaliesittelyt joko 360-stillkuvina tai 360-videoina ja toimitamme valmiit esitykset asiakkaan verkkosivuille.

Monikielinen viestintä

Viestinnän kokonaispalveluumme kuuluu, että asiakkaamme saa tuottamamme viestintämateriaalit haluamillaan kielillä. Ammattitaitoisten kääntäjien ansiosta viesti välittyy tehokkaasti erikielisille kohderyhmille ja markkina-alueille. Vaalimme hyvää suomen kieltä ja tarjoamme asiakkaille myös kielenhuoltoa.

Valmennus

Järjestämme sekä avoimia valmennuksia sekä asiakaskohtaisesti räätälöityä koulutusta. Kouluttajina on maamme eturivin viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoita. Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi viestinnän kytkeminen kiinteäksi osaksi liiketoimintaa, sujuva sisäinen tiedonkulku, tehokas digi- ja mobiilimarkkinointi, mediaviestintä ja kriisiviestintä.

Kiinnostuitko?